Strona główna » Dla mieszkańców » Komunikaty
1
lut
2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 roku.
Zarządzenie Nr 16/19

Wójta Gminy Łomża 

z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 roku.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” zarządzam, co następuje:

 § 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 roku.

  1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  1. Treść Regulaminu otwartego konkursu ofert stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.                                                                                      

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża: gminalomza.pl/bip;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża: gminalomza.pl;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.