Strona główna » Dla mieszkańców » OZE w Gminie Łomża
5
gru
2019

Zakończenie naboru wniosków/deklaracji do projektu "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Łomża"

W związku z zakończeniem procedury naboru wniosków/deklaracji osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na instalacje paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na cele gospodarstwa domowego informujemy, że w wyznaczonym terminie tj. od dnia 08.11.2019 r. do 25.11. 2019 r. wpłynęło 333 wnioski/deklaracje.

Celem naboru było:

1) zbadanie poziomu zapotrzebowania mieszkańców gminy Łomża na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych;

2) oszacowanie ilości, rodzaju i mocy instalacji, jako danych niezbędnych do wykonania Studium Wykonalności projektu p.n. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” – jednego z głównych załączników do wniosku aplikacyjnego w Konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla działania 5.1;

3) opracowanie projektów technicznych instalacji przez Firmę Team Development Systems sp. z o.o. działająca na polecenie Urzędu Gminy w ramach zawartej umowy, w celu prawiłowego oszacowania wskaźników do projektu oraz późniejszego montażu instalacji, które będą mogły być wykonane przez dowolnego wykonawcę.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (www.rpo.wrotapodlasia.pl) dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczącego inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza - typ projektu 4 – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu została określona na poziomie 2 000 000,00 zł co oznacza, że ilość instalacji, które będą podlegały dofinansowaniu jest ograniczona.

Spośród zarejestrowanych wniosków/deklaracji pierwszeństwo do wpisania na listę osób uprawnionych do udziału w aplikowaniu o grant będą miały osoby fizyczne, dla których zostały opracowane dokumentacje techniczne instalacji paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w ramach prowadzonego naboru deklaracji w roku 2017, w posiadaniu których jest Gmina Łomża, o czym na bieżąco informowano podczas składania wniosków/deklaracji, rozmów telefonicznych i prowadzonej wizji terenowej. Pozostałe osoby zostały wyłonione w drodze losowania.

Po dokonaniu selekcji wniosków/deklaracji zostanie sporządzona lista uczestników projektu p.n. „Odnawialne źródła energii w gminie Łomża”, które będą uprawnione do złożenia wniosku o grant, w przypadku pozyskania dofinansowania w konkursie, o którym mowa wyżej.

Regulamin konkursu grantowego zostanie opracowany po opublikowaniu naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i będzie stanowił załącznik do wniosku aplikacyjnego.

Realizacja projektu p.n. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” uzależniona jest od pozyskania przez Gminę Łomża dofinansowania unijnego.

Osoby, które zostaną wpisane na listę osób uprawnionych do złożenia wniosku o grant zostaną o tym fakcie powiadomione drogą telefoniczną, co nastąpi po dokonaniu wizji w terenie przez uprawnionego audytora.

Wszelkie informacje dotyczące planowanego projektu p.n. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl (baner OZE w Gminie Łomża - na górze strony głównej) oraz na Facebooku - fb.com/gminalomza.

W sprawach dotyczących projektu można kontaktować się również drogą telefoniczną pod nr: 86 473 41 bądź osobiście, pok. nr 11 A.

W sprawach opracowywanych dokumentacji technicznych prosimy o kontakt z firmą Team Development Systems sp. z o.o., tel.: 798 908 911.

Dziękujemy za wyrażenie woli udziału w projekcie.

foto: www.zielonywybor.pl

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.