Strona główna » Dla mieszkańców
3
mar
2020

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
ZARZĄDZENIE Nr 98/20 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2020 r.

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)   oraz § 15 ust. 10 Uchwały Nr X/89/19 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2020 r.

§ 2. Przyznać Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży środki finansowe w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego z realizacją programu z profilaktyki alkoholowej „Bądź sobą” w Nowych Kupiskach.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi Urzędu Gminy Łomża odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       Wójt

mgr Piotr Kłys

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.