Strona główna » Dla mieszkańców » OZE w Gminie Łomża
5
mar
2020

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu

Informujemy mieszkańców naszej gminy, że już został złożony wniosek o dofinansowanie na na udzielenie grantu na zakup i montaż 123 mikroinstalacji OZE tj. zestawów solarnych i mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Grantobiorców z przeznaczeniem na ich potrzeby bytowe z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza oraz których dachy pokryte są materiałami zawierającymi azbest.

Celem głównym projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wnioski złożone w konkursie będą oceniane do września 2020 r.

Projekt Gminy Łomża będzie realizowany w okresie I kw. 2021-IV kw. 2021 r. Przewidywany całkowity koszt projektu: 1 992 711,00.Wartość kwalifikowalna projektu to 1 992 711 zł, z czego 70 % 1389 794,00 zł to dotacja.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.