Strona główna » Dla mieszkańców
29
paź
2020

Informacja w sprawie naboru wniosków dla uczestników projektu: "Moja firma - sukces mojej gminy"

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego odbędzie się w terminie 02.11. 2020r. – 13.11.2020r.
 2. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 14.00.
 3. Dokumenty należy dostarczyć osobiście i wrzucić do wystawionej wrzutni lub przesyłką poleconą do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko, adres do korespondencji;

adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży,
ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża; z dopiskiem:Dokumenty dotyczące przyznania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego do Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy” .

Na komplet dokumentów składają się:

 • Wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem wraz z załącznikami.
 • wniosek składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem). Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej / nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …” wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie),
 • wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim,
 • oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika.
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.