Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
1
lut
2021

Budżet Gminy Łomża na 2021 rok przyjęty bez zastrzeżeń

Dochody na poziomie 56 405 913,08 zł i wydatki w wysokości 60 235 742,76 zł, zakłada budżet Gminy Łomża na 2021 rok. Dokument radni gminy przyjęli podczas sesji 29 stycznia 2021 r. Uchwałę o przyjęciu budżetu radni podjęli jednomyślnie i co znamienne, nie wnieśli żadnych uwag do projektu budżetu przygotowanego przez Wójta Piotra Kłysa i Skarbnik Annę Lachowską. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała projekt.

Budżet Gminy Łomża na 2021 rok jest budżetem stabilnego rozwoju. Wydatki inwestycyjne określono na poziomie ponad 10 milionów 834 tysięcy złotych. Najwięcej z tych środków Gmina Łomża planuje przeznaczyć na przebudowy lub budowy dróg gminnych w m.in.: Boguszycach, Giełczynie, Jednaczewie, Konarzycach, Nowych Kupiskach, Pniewie, Podgórzu, Starych Kupiskach czy Wygodzie.

Największa kosztowo jest budowa ulicy Akacjowej w Pniewie. Wartość zadania oszacowano na ponad 2 miliony złotych. Niemal 1,3 mln zł będzie kosztowała przebudowa ul. Ogrodowej w Konarzycach, a kolejne 1,1 mln zł przebudowa ulic: Szkolnej, Zielonej i Piaskowej w Jednaczewie. Te inwestycje już są realizowane. Drogi powstają z wykorzystaniem pozyskanej przez Gminę Łomża dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W tym roku, przy wsparciu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 mają zostać zbudowane nowe place zabaw w Siemieniu Nadrzecznym, Pniewie i Mikołajkach. Na ich realizację Gmina Łomża uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 250 tysięcy złotych.

Z środków własnych Gminy, po decyzjach zebrań sołeckich o przeznaczeniu części środków z Funduszu Sołeckiego place zabaw będą rozbudowywane także w miejscowościach: Bacze Suche, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Modzele-Skudosze i Stare Chojny. Fundusz sołecki na 2021 r. wyniesie 837 333,34 zł.

W Chojnach Młodych ma rozpocząć się także modernizacja świetlicy wiejskiej. Fundacja Dialog wystąpiła do władz Gmina Łomża z wnioskiem o przeznaczenie jej na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Po wyrażaniu przez Radę Gminy Łomża zgody na zawarcie z Fundacją umowy wieloletniej, władze gminy postanowiły przeznaczyć 200 tys. zł na jej niezbędny remont. Realizacja ZAZ w Chojnach Młodych będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma być skierowany do 30 osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie powiatu łomżyńskiego. W ramach ZAZ, pod okiem wykwalifikowanej kadry, poza działalnością rehabilitacyjną, ma być prowadzona wielobranżowa działalność usługowa i produkcyjna.

Z własnych środków Gmina Łomża dofinansuje także Zakładu Usług Komunalnych realizujący usługi na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku park maszynowy ZUK zostanie poszerzony o specjalistyczną beczkę do czyszczenia kanalizacji, której zakup już zlecono, oraz ciągnik i samochód wywrotkę. W sumie maszyny te będą kosztowały ok. pół miliona złotych i zdecydowanie usprawnią roboty wykonywane przez pracowników ZUK.

Z puli wydatkowej budżetu Gminy Łomża na 2021 roku największe pozycje to świadczenia rodzinne, wychowawcze i społeczne, w których znajduje się m.in. wypłata świadczeń „500+” na każde dziecko i „300+” na uczniów rozpoczynających naukę szkolną. Łączna pula środków przeznaczonych na te działania to 18 mln 376 tys. 17 zł. Na podobnym poziomie szacowane są również koszty utrzymania gminnej oświaty i edukacji.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.