Strona główna » Dla mieszkańców » Program "Czyste Powietrze"
26
maj
2021

W Gminie złożysz wniosek na „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” rozpoczął działalność w Urzędzie Gminy Łomża. Tu mieszkańcy mogą otrzymać niezbędne informacje o Programie i złożyć wniosek o dotację na wymianę pieca „kopciucha”.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” został utworzony na podstawie porozumienia jakie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawarł Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys.

- Zależy nam na tym, aby mieszkańcy Gminy Łomża oddychali czystym powietrzem, aby żyli w czystym środowisku i mieszkali w ładnych, ciepłych domach – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. - Dotacje z rządowego Programu „Czyste Powietrze” mogą znacząco ułatwić wymianę starych, zanieczyszczających powietrze pieców i modernizację domów. W Punkcie, który uruchomiliśmy, pracownik Urzędu pomoże mieszkańcom w pozyskaniu wsparcia. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli dla mieszkańców z niższymi dochodami. Zachęcam mieszkańców do sięgnięcia po te środki i zmiany naszych domów i naszego powietrza na lepsze. Zróbmy to dla siebie, naszych dzieci i przyszłych pokoleń – apeluje Wójt Kłys.

Dla kogo jest program „Czyste Powietrze”?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy Łomża można złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Rozpatrywaniem wniosków i udzielaniem dofinansowania wnioskodawcom zajmie się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, do którego wniosek zostanie przesłany.

Dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Programie „Czyste Powietrze”

 • aktualny adres e-mail (wnioskodawcy)– niezbędny do założenia konta w Portalu Beneficjenta
 • numer PESEL właściciela budynku (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer PESEL współmałżonka,
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone
  w zł.),
 • numer Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku
  na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania np. prawomocne orzeczenie sądowe, akt notarialny stanowiący umowę ustanowienia lub przeniesienia praw
  do nieruchomości, ostateczna decyzja administracyjna jako akt własności.
 • numer działki (zgodny z danymi ewidencji gruntów i budynków),
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
 • powierzchnia całkowita budynku /lokalu mieszkalnego w m2,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - powierzchnia użytkowa w m2
 • szacowane koszty inwestycji,
 • jeśli inwestycja jest rozpoczęta - faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • w zależności od źródła dochodu, wszystkie dokumenty potwierdzające dochód wnioskodawcy m. in.:

- PIT za poprzedni rok wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO)- w przypadku rozliczenia elektronicznego lub pieczęcią urzędu skarbowego, potwierdzającą złożenie zeznania,

- dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,

- zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informację odpowiednio: o formie opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku dochodowego,

- nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,

- dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie),

- lub zaświadczenie z OPS w wysokości dochodów na jednego członka rodziny (jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w części „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą być obecne wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

 

Kontakt:
Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”
Czynny od pon. do pt. od godz. 8.00 do 15.00

Urząd Gminy Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A
18-400 Łomża
Pokój nr 202 (II piętro)
Tel. 86 47 37 327

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.