Strona główna » Dla mieszkańców
29
paź
2021

„Granty PPGR” – komputery dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Mieszkańcy Starych Kupisk i Starej Łomży przy Szosie mogą uzyskać wsparcie na zakup komputerów dla dzieci. W ranach projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” można pozyskać grant w 100% pokrywający koszty zakupu laptopów czy tabletów.

Program adresowany jest do krewnych w linii prostej tj. dzieci, wnuków i prawnuków lub dzieci opiekunów prawnych byłych pracowników PPGR, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

W przypadku Gminy Łomża do programu mogą być dopuszczeni mieszkańcy Starych Kupisk i Starej Łomży przy Szosie.

W celu uzyskania grantu na zakup komputerów konieczne jest złożenie, przez opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich, w Urzędzie Gminy Łomża do dnia 3 listopada (środy) wypełnionego i podpisanego oświadczenia jak w załączniku nr 7 lub przez pełnoletnich uczniów szkół średnich oświadczeń zał. nr 8. oraz w miarę możliwości dołączenie do wniosku załączników w postaci kopii dokumentów potwierdzających pracę członka rodziny w PGR i zamieszkiwanie w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Ponadto jako załączniki prosimy o załączenie oświadczenia o informacji RODO i pisma przewodniego.

Jeśli będą wnioski od uprawnionych mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków Gmina Łomża wystąpi o przyznanie dofinansowania. Po uzyskaniu grantu zakupiony sprzęt, na warunkach określonych w programie, może być przekazany wskazanym we wnioskach uczniom zamieszkałym obecnie w sołectwach Stara Łomża przy Szosie i Stare Kupiski.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.