Strona główna » Dla mieszkańców
21
wrz
2022

Nowe wnioski na dopłaty do pozostałych źródeł ciepła

W urzędzie gminy można już złożyć wnioski o rekompensaty na inne źródła ciepła tj.: drewno, LPG, olej opałowy, pellet. Nadal można składać wnioski o dodatek węglowy, ale ustawa, która weszła w życie 20 września wprowadza kilka zmian.

Ustawodawca wydłużył z jednego do dwóch miesięcy czas na wypłatę świadczenia przez samorządy. Poza tym doprecyzował kryteria, które musi spełnić gospodarstwo domowe. Jeśli pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Powyższe zasady stosują się także do postępowań wcześniej wszczętych, a niezakończonych przed wejściem w życie nowej regulacji.

Ustawa wprowadza zapowiadane jednorazowe dopłaty dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła.

1) 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego

2) 1000 złotych- w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

4) 2000 złotych- w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Aby otrzymać taki dodatek źródło ciepła musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Korekty deklaracji CEEB złożone po 11 sierpnia 2022 r. skutkują odmową wypłaty dodatku węglowego. Dotyczy to  wszystkich złożonych od 17 sierpnia b.r. wniosków, za wyjątkiem głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2022 r.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.