Strona główna » Dla mieszkańców
2
cze
2023

Obowiązek pozbywania się zebranych nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami

W wyniku uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały nałożone nowe obowiązki na gminy oraz ich mieszkańców. Mieszkańcy, właściciele posesji ze zbiornikami bezodpływowymi lub osadnikami w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości nie rzadziej niż raz w roku i udokumentowania odbioru nieczystości przez uprawnioną firmę, a gmina musi to weryfikować.

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców o przedłożenie w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a (pok. nr 14), w terminie do dnia 31 lipca 2023r., niżej wymienionych dokumentów:

 • deklaracji dotyczącej ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
  (wzór deklaracji pod artykułem),
 • dowodu uiszczania opłaty za usługę wywozu nieczystości ciekłych, wykonywaną przez przedsiębiorcę
  posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (np. paragon, faktura).

W przypadku niewywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością niedopuszczającą do jego przepełnienia lub wylewania się i przenikania ich zawartości do gruntu, wynikającą z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok, lub braku dokumentów poświadczających wykonanie tej usługi przez wyspecjalizowane firmy, Gmina będzie zobligowana do zorganizowania zastępczego odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości i wydania decyzji ustalającej obowiązek uiszczania przez właściciela nieruchomości opłaty za tę usługę.

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników na terenie gminy Łomża:

 • „ANIMAX” Krystyna Laskowska, ul. Szkolna 17, 18-305 Szumowo, tel. (086) 476-921-46
 • Gawęcki Grzegorz, Stara Łomża nad Rzeką 38, 18-400 Łomża, tel. 609-712-450
 • „EDLAS” Usługi Leśne i Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Edward Kotara, ul. Kościelna 50, 18-400 Podgórze, tel. 502-978-508
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zjazd 3, 18-400 Łomża, tel. (086) 216-62-77
 • Wierciszewski Zdzisław Usługi Asenizacyjne, Stara Łomża nad Rzeką 48, 18-400 Łomża, tel. 698-678-445
 • „KO-MAR” Marek Kopczewski, Wyłudzin 13, 18-421 Piątnica, tel. 606-472-985

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Łomża (pokój nr 14) oraz pod nr tel. 86 4737 330.

 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

 1. deklaracja

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.