Strona główna » Inwestycje » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
22
gru
2014

PGN

Szanowny Mieszkańcu Gminy Łomża!
Gmina Łomża przystąpiła do opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej, jest to dokument strategiczny, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

WAŻNE! Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Łomża w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”  www.gminalomza.pl

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy www.pgksa.pl telefon 728333988; email pgn@pgksa.pl lub w Urzędzie Gminy Łomża; ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a; 18-400 Łomża; tel. 86 216 52 63

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łomża; ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a; 18-400 Łomża lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl w terminie do 15 lutego 2015 roku.

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

 

Wójt Gminy Łomża

Piotr Kłys

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.