Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
20
paź
2015

Informacja o XIV sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z prac wójta między sesjami.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2015 rok,

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

e) uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Łomża.

9. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.