Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
28
paź
2015

XIV sesja Rady Gminy Łomża

27 października 2015 r. radni zebrali się na XIV sesji Rady Gminy Łomża. W posiedzeniu wzięli udział Wójt Piotr Kłys, sołtysi, pracownicy urzędu i zaproszeni goście wśród których znalazł się wybrany na nową kadencję Poseł na Sejm RP Lech Kołakowski oraz Adam Niebrzydowski – Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. Na sesji podjęto 6 uchwał.

Na początku sesji Przewodniczący oddał głos Posłowi Lechowi Kołakowskiemu, który dziękował za poparcie udzielone przez wyborców w wyborach parlamentarnych. Wójt wraz z radnymi gratulowali wyboru na kolejną kadencję, życzyli sukcesów i udanej współpracy z samorządem.

Jako pierwsza na sesji podjęta została uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Plan dochodów na zadania własne został zwiększony o kwotę 903 607,10 zł, a wydatków o kwotę 103 607,10 zł. Środki przeznaczono m.in. na wymianę pieca w szkole podstawowej w Podgórzu, dofinansowanie programu „Książka moich marzeń”, utrzymanie oddziału przedszkolnego w Pniewie i zasiłki celowe. Następnie radni zajęli się przedłożonymi propozycjami stawek podatków na przyszły rok. Przychylili się do wniosku wójta o obniżenie ceny skupu żyta będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego z kwoty 53,75 zł, ogłoszonej w GUS jako średnia cena za okres 11 kwartałów, do kwoty 50 zł. Cena ta jest taka sama jaką rada przyjęła w poprzednim roku. Nie ulegną również zmianie stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Tak jak w bieżącym roku, stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,76 zł za 1 m2, od budynków mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m2, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,70 zł od 1 m2. Jednogłośnie zadecydowano o uchyleniu uchwały z roku 2008 w sprawie opłaty od posiadania psów. Projekt uchwały w tej sprawie został przedstawiony przez wójta ze względu na brak wpływów z tego tytułu do budżetu gminy. Ostatnia uchwała jaką zajęli się radni została wprowadzona na wniosek wójta do porządku obrad i dotyczyła partnerskiego przystąpienia gminy Łomża z Powiatem Łomżyńskim do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych. W roku 2015 wdrożony został „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, w ramach którego możliwe jest pozyskanie dotacji w wysokości 50% na inwestycje drogowe. Podobnie jak w przypadku innych programów tego typu, stworzona została lista rankingowa, na której umieszczane są wnioski w kolejności ilości punktów otrzymanych od komisji oceniającej. Wysoko punktowana jest realizacja zadań wykonywanych w tzw. partnerstwie. Z tego powodu wójt planuje wykonać przebudowę drogi gminnej biegnącej przez wsie Modzele – Skudosze i Modzele – Wypychy oraz ul. Dwornej we wsi Stare Kupiski z partnerskim udziałem Powiatu Łomżyńskiego. Udział powiatu w realizacji tych przedsięwzięć wyniesie do 10% wartości zadania.

Na sesji podjęto również dyskusje nad przesłanymi przez Marszałka Województwa Podlaskiego projektami uchwał w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi” oraz w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Wspólnie z obecnym na sesji przedstawicielem Podlaskiej Izby Rolniczej Panem Adamem Niebrzydowskim, część radnych wyraziła niezadowolenie z obostrzeń jakie obowiązują rolników na terenie obszaru chronionego. Zadeklarowano dyskusję i działania w tej kwestii gdy będzie uzgadniany nowy regulamin.

Na koniec sesji radni jednogłośnie przyjęli wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zapoznali się również z informacją o złożonych przez radnych i pracowników gminnych oświadczeniach majątkowych.

  • XIV sesja Rady Gminy Łomża
  • XIV sesja Rady Gminy Łomża
  • XIV sesja Rady Gminy Łomża
Wiadomość opublikowana przez: konserwator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.