Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
1
gru
2015

XV sesja Rady Gminy Łomża

27 listopada odbyła się XV sesja Rady Gminy Łomża VII kadencji. Uczestniczyło w niej 13 radnych, Wójt Piotr Kłys, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście. W trakcie posiedzenia podjęto 10 uchwał.

Pierwsza podjęta przez radnych uchwała wprowadziła zmiany do budżetu na 2015 rok. Zgodnie z propozycją wójta zadecydowano oszczędnościach w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dotację dla GOK w Pniewie. Plan wydatków na zadania własne, w tym inwestycyjne został zmniejszony o kwotę 728 770,00 zł. Przeznaczono środki na studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy farmy fotowoltaicznej, projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w szkole w Kupiskach i zakup opału i energii do szkoły w Wygodzie w łącznej kwocie 57 300,00 zł. Plan dochodów został zwiększony  o kwotę 328 530,00 zł pochodzącą z podatków, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W kolejnej uchwale dokonano drobnej korekty w uchwale podjętej na poprzedniej sesji w sprawie podatku od nieruchomości. Zmiana nie wpływa na wysokość stawek podatku. Przyjęte zostały również nowe wzory formularzy i informacji podatkowych, które będą obowiązywały od początku przyszłego roku. Ze względów formalnych zmieniona została także uchwała w sprawie udzielenia pomocy Województwu Podlaskiemu. Gmina wykona projekt oraz odwodnienie terenów przy drogach przez wsie Konarzyce i Stare Kupiski. Pozwoli to Województwu Podlaskiemu wykonać roboty odwodnieniowe na terenie Konarzyc i remont nawierzchni drogi w Kupiskach. Następną uchwałą radni przyjęli Program Rozwoju Gminy Łomża do roku 2020. Jest to obszerny dokument strategiczny, który ułatwi m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Jednogłośnie przegłosowano przyjęcie programu współpracy z organizacjami na przyszły rok oraz uznano za bezzasadna skargę na wójta gminy. Wg skarżącego wójt pozostawał bezczynny w związku z powstałym dzikim wysypiskiem śmieci na gminnej działce we wsi Andrzejki. Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym oraz dokonanych oględzinach Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łomża jednoznacznie stwierdziła, że wójt nie pozostawał bezczynny w sprawie wysypiska. Do tego stanowiska przychylili się wszyscy radni na sesji. Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmian osobowych w Komisjach Rady Gminy. W skład Komisji Oświaty i Kultury weszła radna Jolanta Jałowiecka, a do Komisji Rozwoju Gospodarczego dołączyli radni Tadeusz Jastrzębski i Ryszard Chiliński. W ostatniej uchwale radni przegłosowali zmianę wysokości wynagrodzenia wójta. Zasadnicza pensja została zwiększona o 400 zł.

  • XV sesja Rady Gminy Łomża
  • XV sesja Rady Gminy Łomża
Wiadomość opublikowana przez: konserwator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.