Strona główna » Turystyka » Atrakcje turystyczne i zabytki
22
gru
2015

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Green Velo

Gmina Łomża uczestniczy jak partner w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, który składa się z pięciu odrębnych projektów regionalnych. Beneficjentami projektów są Samorządy Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.

W realizację projektu zaangażowanych jest 211 partnerów.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, działania V.2 „Trasy rowerowe”, osi priorytetowej V:„Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne”. Gmina Łomża jest jednym z 53 partnerów w woj. podlaskim, w którym łączna długość trasy wynosi 584,29 km.

Zakres projektu w gminie Łomża:
- budowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 679 w okolicy miejscowości Gać ścieżki rowerowej o łącznej długości – 1 320,48 m wraz z wykonaniem kładki dla rowerzystów na rzece Gać stanowiącej element ścieżki,
- budowa MOR* Lutostań,
- budowa MOR Pniewo,
- budowa MOR Siemień Nadrzeczny,
- wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg wojewódzkich,
- wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych i gminnych.


Koszt w/w działań opiewa na kwotę 343 734,93 zł, a dofinansowanie wynosi 100%.

Przez okres 5 lat od zakończenia operacji, zobowiązana będzie do zachowania trwałości projektu oraz zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie tej trasy.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży – Lider, Konsorcjum
BUDREX-KOBI sp. z o.o. Białystok  - Partner.

Przebieg trasy w Gminie Łomża:
Stara Łomża nad Rzeką > Siemień Nadrzeczny > Rybno > Pniewo > Gać > Lutostań > Koty > Granica Gminy Łomża w kierunku Bagno-Wizna.

* MOR - Miejsca Obsługi Rowerzystów przeznaczone do odpoczynku rowerzystów i wyposażone w elementy infrastruktury w postaci: ławek, stołów, stojaków rowerowych, wiat chroniących przed deszczem, tablic informacyjnych, koszy do selektywnej zbiórki odpadów i map turystycznych.

Link do strony promującej projekt, którego beneficjentem jest województwo świętokrzyskie: https://greenvelo.pl/

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.