Strona główna » Dla mieszkańców » Organizacje pozarządowe
9
lut
2016

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrealizuje zadanie publiczne

ZARZĄDZENIE Nr 99/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.  1515 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4, pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 3, w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 10, ust. 1 i 3 Uchwały Nr XV/84/15 Rady Gminy Łomża z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.

§ 2. Przyznać Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży środki finansowe w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowych Kupiskach”.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi Urzędu Gminy Łomża odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Łomża

mgr Piotr Kłys

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.