Konsultacje Programu współpracy gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 2022

Foto nr 42648
Fotogaleria
Wójt Gminy Łomża zarządzeniem Nr 213/21 z dnia 5 listopada 2021 r. rozpoczyna konsultace projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Treść zarządzenia dostępna TUTAJ

Fotogaleria