Lepiej niż w kraju, w województwie i w mieście

Foto nr 43291
Średni wynik egzaminów ósmoklasisty
Fotogaleria
Ósmoklasiści z Gminy Łomża dobrze napisali tegoroczne egzaminy kończąc edukację w szkołach podstawowych. Ich średnie wyniki są znacząco lepsze niż średnie wyniki osiągane przez rówieśników zarówno w kraju jak w województwie podlaskim i mieście Łomża. To sukces uczniów, ale również efekt prowadzonej przez lata polityki edukacyjnej w Gminie Łomża.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – najczęściej angielskiego.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe. Co bardzo ważne, ósmoklasiści w całej Polsce rozwiązywali takie same zadania i w tym samym czasie, dzięki czemu można porównywać wyniki także pomiędzy poszczególnymi szkołami, gminami, miastami, województwami.

Z tego porównania wynika, że średnie wyniki uczniów z Gminy Łomża, z każdego z egzaminów, są znacząco lepsze niż te osiągane w skali kraju, województwa i miasta Łomża.

Z języka polskiego średni wynik w Gminie Łomża wyniósł 68,43%, podczas gdy średni wynik w Polsce to 61%, w województwie podlaskim 57,41, a w mieście Łomża 59,13%.

Z matematyki średni wynik egzaminu ósmoklasisty w Gminie Łomża wyniósł 53,28%, czyli był o ok. 1,3% wyższy niż średni w kraju, o ponad 3,5% wyższy niż średni w województwie podlaskim i o 4,7% wyższy niż w mieście Łomża.

W przypadku języka angielskiego średni wynik w Gminie Łomża to 68,42%, w Polsce 66%, w województwie 63,48%, a w mieście Łomża 68%.

W przypadku języka polskiego  w Gminie Łomża najwyższą średnią osiągnęli uczniowie z SP w Nowych Kupiskach – 72,68%

Z matematyki najwyższy średni wynik egzaminu zanotowano w Szkole Podstawowej w Puchałach.

Język angielski najlepiej wypadł uczniom Szkoły Podstawowej w Jarnutach.

- Gratuluję obecnym już absolwentom naszych szkół gminnych wyników  egzaminu ósmoklasisty - mówi Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża. - Jestem przekonany, że ten wynik, a przede wszystkim wiedza i umiejętności jakie pozyskaliście ucząc się w szkołach podstawowych Gminy Łomża, umożliwią Wam podjęcie dalszej nauki w wymarzonych szkołach średnich. Nie miejcie kompleksów, jesteście lepsi!  Wasze osiągnięcia na egzaminach są również dobrą oceną nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych z naszych szkół i prowadzonej przez lata polityki edukacyjnej Gminy Łomża.
Z porównania wyników egzaminów uwagę zwraca jeszcze jeden element. W naszych szkołach gminnych, w tym roku, do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 70 uczniów. W kolejnej gminie z powiatu łomżyńskiego było ich niespełna 40, a w mieście Łomża nieco ponad 200. To obrazuje jak duża jest Gmina Łomża, ale także to, że mieszkańcy wiedzą, że szkoły w Gminie Łomża są  dobre i chcą posyłać do nich swoje dzieci. To także docenienie naszej, realizowanej przez lata gminnej polityki edukacyjnej – rozbudowy bazy oświatowej, jej unowocześnianie, ale i angażowanie nauczycieli – dodaje Wójt Piotr Kłys.