Ponowne wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bożenicy

Foto nr 42650
Fotogaleria
Zgodnie z zarządzeniem Nr 212/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bożenica Wójt Gminy Łomża zwołuje zebranie wiejskie na dzień 9 listopada 2021 r. (wtorek). Zebranie odbędzie się w domu byłego sołtysa.

Pierwszy termin zebrania ustalono na godz. 19:00 zaś w przypadku braku 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania tj. 5 osób, zebranie odbędzie się w drugim terminie bez względu na ilość obecnych o godz. 19:30 tego samego dnia.

Fotogaleria