Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Wszeborowski dyrektor
2 Admin inspektor
3 Adrian Kołakowski podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym
4 Andrzej Grzesiuk podinspektor
5 Aneta Sasińska-Gromak podinspektor
6 Anna Górtatowska specjalista
7 Anna Lachowska Skarbnik Gminy
8 Anna Maria Cymek inspektor
9 Anna Wądołowska inspektor
10 Anna Wojdyła inspektor
11 Antoni Szepietowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury
12 Artur Marek inspektor
13 Barbara Modzelewska inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnyc
14 Bartosz Wiktorzak podinspektor
15 Beata Michalak dyrektor
16 Bożena Łada Pełnomocnik ds. wyborczych
17 Bożena Łada inspektor ds. ewidencji działalności gosp.
18 Cezary Zborowski Zastępca Wójta
19 Dorota Karwowska nauczciel
20 Dorota Pazik Sekretarz Gminy
21 Elżbieta Kulesza inspektor
22 Elżbieta Modzelewska
23 Ewa Gosiewska
24 Ewa Hermanowska inspektor
25 Grażyna Paluszkiewicz inspektor
26 Irena Zach podinspektor
27 Iwona Bałdyga inspektor
28 Jacek Filipkowski
29 Jarosław Dwórznik
30 Jerzy Sęk dyrektor
31 Joanna Łada podinspektor
32 Joanna Sulej podinspektor
33 Joanna Zembrzuska inspektor
34 Jolanta Dobrzycka Zastępca Kierownika USC
35 Justyna Napiórkowska podinspektor
36 Kamil Chełstowski
37 Katarzyna Jastrzębska inspektor
38 Katarzyna Modzelewska inspektor
39 Katarzyna Sierzputowska inspektor
40 Kazimierz Turniak inspektor
41 Kinga Wysocka inspektor
42 Konserwator strony Konserwator strony
43 Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy
44 Krystyna Lipińska inspektor
45 Krzysztof Niemyjski inspektor
46 Łukasz Jerzy Dąbrowski podinspektor
47 Łukasz Kuliś podinspektor
48 Marcelin Przesław
49 Marcin Niklewicz inspektor
50 Marcin Tabędzki Naczelnik Wydziału
51 Maria Jolanta Łomotowska podinspektor
52 Mateusz Hil podinspektor
53 Mateusz Mikołaj Pokropowicz podinspektor
54 Piotr Drozdowski
55 Szczepan Mierzejewski inspektor
56 Tomasz Tyszka Dyrektor ZESz
57 Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozw. Gosp. i Ochr. Środowisk
58 Wiesława Kłosińska Dyrektor
59 Wiesława Masłowska Dyrektor
60 Wioleta Zaręba podinspektor
61 Zenon Krysiewicz informatyk SP Kupiski
62 Zofia Brokowska Skarbnik Gminy