Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Wszeborowski dyrektor
2 Admin inspektor
3 Adrian Kołakowski podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym
4 Andrzej Grzesiuk podinspektor
5 Aneta Sasińska-Gromak podinspektor
6 Anna Górtatowska specjalista
7 Anna Lachowska Skarbnik Gminy
8 Anna Maria Cymek inspektor
9 Anna Wądołowska inspektor
10 Anna Wojdyła inspektor
11 Antoni Szepietowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury
12 Artur Marek inspektor
13 Barbara Modzelewska inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnyc
14 Bartosz Wiktorzak podinspektor
15 Beata Michalak dyrektor
16 Bożena Łada inspektor ds. ewidencji działalności gosp.
17 Bożena Łada Pełnomocnik ds. wyborczych
18 Cezary Zborowski Zastępca Wójta
19 Dorota Karwowska nauczciel
20 Dorota Pazik Sekretarz Gminy
21 Elżbieta Kulesza inspektor
22 Elżbieta Modzelewska
23 Ewa Hermanowska inspektor
24 Grażyna Paluszkiewicz inspektor
25 Irena Zach podinspektor
26 Iwona Bałdyga inspektor
27 Jacek Filipkowski
28 Jarosław Dwórznik
29 Jerzy Sęk dyrektor
30 Joanna Łada podinspektor
31 Joanna Sulej podinspektor
32 Joanna Zembrzuska inspektor
33 Jolanta Dobrzycka Zastępca Kierownika USC
34 Justyna Napiórkowska podinspektor
35 Katarzyna Jastrzębska inspektor
36 Katarzyna Modzelewska inspektor
37 Katarzyna Sierzputowska inspektor
38 Kazimierz Turniak inspektor
39 Kinga Wysocka inspektor
40 Konserwator strony Konserwator strony
41 Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy
42 Krystyna Lipińska inspektor
43 Krzysztof Niemyjski inspektor
44 Łukasz Jerzy Dąbrowski podinspektor
45 Łukasz Kuliś podinspektor
46 Marcelin Przesław
47 Marcin Niklewicz inspektor
48 Marcin Tabędzki Naczelnik Wydziału
49 Maria Jolanta Łomotowska podinspektor
50 Mateusz Hil podinspektor
51 Mateusz Mikołaj Pokropowicz podinspektor
52 Piotr Drozdowski
53 Szczepan Mierzejewski inspektor
54 Tomasz Tyszka Dyrektor ZESz
55 Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozw. Gosp. i Ochr. Środowisk
56 Wiesława Kłosińska Dyrektor
57 Wiesława Masłowska Dyrektor
58 Wioleta Zaręba podinspektor
59 Zenon Krysiewicz informatyk SP Kupiski
60 Zofia Brokowska Skarbnik Gminy