konsultacje

Zdjęcie do wiadomości Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

31 paź 2023
Od 2 do 22 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Strategia ZIT została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące Związek ZIT na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. Dokument przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Każde z nich stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w ramach przeprowadzonego procesu diagnostycznego problemy stanowiące wyzwania rozwojowe MOF Miasta Łomży.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Łomża

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Łomża

12 paź 2022
Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Łomża.
Zdjęcie do wiadomości Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Łomża

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Łomża

16 wrz 2022
Wójt Gminy Łomża postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectwa Gminy Łomża.