Konsultacje Programu Współpracy z gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podm. na 2022r.

Foto nr 42717
Fotogaleria
ZARZĄDZENIE NR 213/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Zarządzenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.gminalomza.pl/bip/index.php?wiad=7349

Fotogaleria