Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gm. Łomża w 2022 r.

Foto nr 42711
Fotogaleria

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: http://gminalomza.pl/bip/index.php?wiad=7455

Fotogaleria