Strona główna » Dla mieszkańców
23
lis
2021

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Uchwałą Nr XXXI/197/17 Rady Gminy Łomża z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża oraz Uchwałą Nr XXII/189/21 Rady Gminy Łomża z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030,  w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

z a p r a s z a m

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Łomża oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na Formularzu załączonym poniżej w terminie od 23 listopada 2021 r. do 27 grudnia 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji można:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża, (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030 jest również wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, pok. nr 202. Z treścią dokumentu można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj: 7.45-15.45.

Projekt strategii i formularz uwag dostępne na: http://gminalomza.pl/bip/index.php?wiad=7383

 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.