Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do konsultacji

dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030.

      Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Uchwałą Nr XXXI/197/17 Rady Gminy Łomża z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża oraz Uchwałą Nr XXII/189/21 Rady Gminy Łomża z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030,  w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

z a p r a s z a m

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Łomża oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na Formularzu załączonym poniżej w terminie od 23 listopada 2021 r. do 27 grudnia 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji można:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża, (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030 jest również wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, pok. nr 202. Z treścią dokumentu można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj: 7.45-15.45.

       Zastępca Wójta

   mgr Cezary Zborowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 lis 2021 13:26
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2021 14:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2023 11:10
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 727 razy