organizacje pozarzadowe

Zdjęcie do wiadomości Informacja - Tryb Małych Grantów

Informacja - Tryb Małych Grantów

31 sty 2024
W dniu 30 stycznia 2024 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Mój Dom" z siedzibą: 18-400 Łomża, Jednaczewo, ul. Łomżyńska 77 na realizację zadania publicznego pn. „Żywa lekcja historii”.
Zdjęcie do wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomża w 2024 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomża w 2024 r.

23 sty 2024
w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zdjęcie do wiadomości INFORMACJA - TRYB MAŁYCH GRANTÓW

INFORMACJA - TRYB MAŁYCH GRANTÓW

12 sty 2024
W dniu 11 stycznia 2024 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży z siedzibą: ul. Mickiewicza 12, 18-400 Łomża na realizację zadania publicznego pn. „Sposób na kreatywne ferie”.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki konsultacji zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

Wyniki konsultacji zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

11 gru 2023
Wyniki konsultacji zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Zdjęcie do wiadomości INFORMACJA – TRYB MAŁYCH GRANTÓW

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH GRANTÓW

11 gru 2023
W dniu 08 grudnia 2023 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Nowych Kupiskach z siedzibą: Nowe Kupiski 119, 18-400 Łomża na realizację zadania publicznego pn. „Przez żołądek do trzeźwości”.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

Wyniki konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

9 lis 2023
WYNIKI KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Zdjęcie do wiadomości Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża

5 paź 2023
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

22 lut 2023
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2023 r.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki naboru kandydatów (przedstawicieli organizacji pozarządowych) na członków komisji konkursowej

Wyniki naboru kandydatów (przedstawicieli organizacji pozarządowych) na członków komisji konkursowej

7 lut 2023
do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2023 roku.
Zdjęcie do wiadomości Nabór członków komisji konkursowej do oceny ofert

Nabór członków komisji konkursowej do oceny ofert

23 sty 2023
Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2023 roku.
Zdjęcie do wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

12 sty 2023
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/364/22 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zarządzam, co następuje:
Zdjęcie do wiadomości Informacja - tryb małych grantów

Informacja - tryb małych grantów

4 lis 2022
W dniu 02 listopada 2022 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Mój Dom” z siedzibą w Jednaczewie, ul. Łomżyńska 77, 18-400 Łomża na realizację zadania publicznego pn. „Stop uzależnieniom – spotkanie ze Św. Brunonem z Kwerfurtu”.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki konsultacji projektu uchwały

Wyniki konsultacji projektu uchwały

31 paź 2022
w sprawie Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Zdjęcie do wiadomości Konsultacje Programu współpracy gminy Łomża z organizacjami pozarząd. i innymi podmiotami na 2023

Konsultacje Programu współpracy gminy Łomża z organizacjami pozarząd. i innymi podmiotami na 2023

12 paź 2022
ZARZĄDZENIE Nr 312/22 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Zdjęcie do wiadomości Lista podmiotów, którym przyznano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża

Lista podmiotów, którym przyznano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża

2 sie 2022
na dofinansowanie zadań publicznych, których oferty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki naboru i powołanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Wyniki naboru i powołanie kandydatów na członków komisji konkursowej

29 lip 2022
do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

22 lip 2022
Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

5 lip 2022
na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Informacja - tryb małych grantów

Informacja - tryb małych grantów

21 kwi 2022
W dniu 8 kwietnia 2022 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizację zadania publicznego pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenia doskonalące uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Łomża”.
Zdjęcie do wiadomości Środki z otwartego konkursu ofert rozdysponowane

Środki z otwartego konkursu ofert rozdysponowane

25 lut 2022
Publikujemy listę podmiotów, którym przekazano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża na dofinansowanie zadań publicznych, których oferty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

25 sty 2022
Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki konsultacji Programu Współpracy na 2022 rok

Wyniki konsultacji Programu Współpracy na 2022 rok

23 lis 2021
W dniu 19 listopada 2021 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Zdjęcie do wiadomości Zdobądź mikrodotację o wartości do 5 000 zł

Zdobądź mikrodotację o wartości do 5 000 zł

1 wrz 2021
Nabór wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych będzie trwać do przyszłego poniedziałku 6 września do godziny 23:59. Konkurs jest realizowany w ramach, objętej Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Inicjatywy Podlaskie Lokalnie. W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy.
Zdjęcie do wiadomości Informacja - tryb małych grantów

Informacja - tryb małych grantów

10 sie 2021
W dniu 2 sierpnia 2021 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Konarzycach, ul. Łomżyńska 106 na realizację zadania p.n. „Historia Konarzyc we wspomnieniach seniorów”.
Zdjęcie do wiadomości Oferta na realizację zadania publ. w trybie "małych grantów"

Oferta na realizację zadania publ. w trybie "małych grantów"

2 sie 2021
W dniu 2 sierpnia 2021 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Konarzycach, ul. Łomżyńska 106 na realizację zadania publicznego pn. „Historia Konarzyc we wspomnieniach seniorów”.