Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża - informacje ogólne

Foto nr 41622
Fotogaleria
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusza realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami. Niniejsza ustawa nakłada obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy na samorząd lokalny.

Szczegóły w załączniku.

Fotogaleria

Załączniki