Informacja dot. ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów

Foto nr 43053
Fotogaleria
Informujemy, że ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, którzy wszystkie bioodpady gromadzą we własnym kompostowniku.

Przypominamy, że gmina nie zapewnia odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli korzystających ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Właściciele nieruchomości, którzy podali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informację, że posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są uprawnieni do przekazywania ich firmie odbierającej odpady i do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Fotogaleria