Od kwietnia popiół segregujemy w osobnym pojemniku

Foto nr 42768
Fotogaleria
Od 1 kwietnia 2022 r. na terenie gminy Łomża obowiązuje selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych.

Zgodnie z uchwała Rady Gminy Łomża nr XXX/248/21 z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża, mieszkańcy Gminy Łomża zobowiązani są do selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych. Oznacza to zakaz wrzucania popiołu do pojemnika z odpadami resztkowymi. Popiół z palenisk domowych należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub workach koloru szarego, oznaczonych napisem „Popiół” i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady w terminach zgodnych z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Fotogaleria