Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Foto nr 41592
Fotogaleria
Mieszkańcy Gminy Łomża mogą samodzielnie dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się przy ul. Elektrycznej 4 w Podgórzu.

Rodzaje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (nie więcej jak 1000 kg rocznie na nieruchomość),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • igły i strzykawki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów (nie więcej jak 1000 kg rocznie na nieruchomość),
 • zużyte opony (nie więcej jak 200 kg rocznie na nieruchomość).

 Punkt czynny:

 • we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00,
 • w czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00,
 • w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

UWAGA

Warunkiem przyjęcia bezpłatnie odpadów jest złożenie podpisanego oświadczenia, że odpady komunalne pochodzą z nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Łomża.

Punkty prowadzi podmiot:
USŁUGI KOMUNALNE ,,BŁYSK’’ MARIANNA MARCZYK

Tel. PSZOK/BŁYSK: 862182526
Tel. Urząd Gminy Łomża: 864737321

 

Lokalizacja:

lokalizacja PSZOK.png

Fotogaleria