Ryczałtowa opłata za odpady wytwarzane nie tylko w domkach letniskowych

Foto nr 42657
Fotogaleria
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łomża nr XLII/394/23, właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z domków letniskowych i rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi 206,00 zł za rok.

Wzór deklaracji dostępny w załączniku.

Fotogaleria

Załączniki