BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Łomża z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.


Na podstawie art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz.2104 oraz na podstawie § 10 Uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy Łomża z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok postanawiam:


§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe - 3 801 zł

Dział 750 rozdział 75109 § 2010 - 3 801 zł
/ Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łomża –Pismo Nr DŁM 0301-5/07/

2. Zwiększyć wydatki budżetowe – 3 801 zł w tym :

Dział 750 rozdział 75109 § 3030 – 2 860 zł
Dział 750 rozdział 75109 § 4210 - 66 zł
Dział 750 rozdział 75109 § 4300 - 674 zł
Dział 750 rozdział 75109 § 4410 - 201 zł
Ogółem 3 801 zł
Dokonać w planie wydatków przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

Zmniejszenia

Dział 750 rozdział 75022 § 4300 - 800 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 4260 - 1 000 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 4040 - 130 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 4300 – 1 100 zł wł
Dział 852 rozdział 85213 § 4110 - 12 000 zł

Ogółem 15 030 zł
Zwiększenia

Dział 750 rozdział 75022 § 4700 - 800 zł
Dział 754 rozdział 75412 § 4370 - 1 000 zł
Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – 12 000 zł
Dział 852 rozdział 85295 § 3020 - 100 zł wł
Dział 852 rozdział 85295 § 3110 - 1 000 zł wł
Dział 801 rozdział 80103 § 4040 - 130 zł

Ogółem 15 030 zł

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 17 089 366 zł
Wydatki ogółem - 17 132 362 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2007 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2007 15:30
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 2918 razy