Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

piątek, 24 kwi 2020 13:08
dotyczy postępowania „Dostawa Koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża” znak ZP.271.1.1.2020

Informacja z otwarcia ofert

środa, 15 kwi 2020 12:25
w postępowaniu przetargowym na: „Dostawa Koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża”

Relacja z otwarcia ofert przetargowych z dnia 15 kwietnia 2020 r.

środa, 15 kwi 2020 10:45
Otwarcie ofert przetargowych na zadanie „Dostawa Koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża”, które odbyło się 15 kwietnia 2020 r. o godz. 10:15

Relacja z otwarcia ofert przetargowych z dnia 19 marca 2020 r.

czwartek, 19 mar 2020 10:40
Otwarcie ofert przetargowych na zadanie "Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2020 roku", które odbyło się 19 marca 2020 r. o godz. 10:15

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża - przetarg na "Termomodernizację budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Boguszyce, Nowe Kupiski, Puchały - Gmina Łomża"

piątek, 20 gru 2019 08:48

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 6 lis 2019 15:36
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomża"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 21 paź 2019 12:56
w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie: "Budowa drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

poniedziałek, 21 paź 2019 10:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105 761 B ulica Janowska we wsi Stare Kupiski”:

informacja z otwarcia ofert

piątek, 4 paź 2019 12:20
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Budowa drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża o przetargu na budowę drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady

środa, 11 wrz 2019 15:22

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża o przetargu na budowę drogi gminnej nr 105 761 B ul. Janowska we wsi Stare Kupiski

środa, 11 wrz 2019 13:57

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 20 mar 2019 08:15
w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2019 roku - treść informacji w załączniku.

Komunikat z otwarcia ofert w przetargu na udzielenie kredytu

środa, 24 paź 2018 12:00
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) – Wójt Gminy Łomża zawiadamia:

Informacja o otwarciu ofert na zadanie:"Budowa ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych - Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Łomża w miejscowościach

poniedziałek, 23 lip 2018 15:17

Informacja z otwacia ofert

poniedziałek, 26 mar 2018 13:39
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa i dowieszenie nowych punków oświetleniowych na terenie Gminy Łomża

Informacja z otwarcia ofert

środa, 14 lut 2018 11:08
w postępowaniu: „Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2018 roku” - treść w załączniku.