Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie funduszu sołeckiego

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez sołtysa Wójtowi Gminy, w terminie do 30 września 2016 r., wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:
- wskazujący przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
- zawierający szacowane przez sołectwo koszty przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2017.
Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosku do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Data powstania: wtorek, 29 lip 2014 14:07
Data opublikowania: wtorek, 29 lip 2014 14:09
Data edycji: wtorek, 2 sie 2016 14:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3007 razy
Ilość edycji: 1