Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.4.4.2020.AS z dnia 30 narca 2021r.

informujące o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Wojewodę Podlaskiego decyzji Nr 3/2021 z dnia 25.03.2021 r., znak: AB-1.7820.4.4.2020.AS, zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r., znak: ABI.7820.9.3.2018.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła), realizowanej w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)", położonej na terenie woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego, sprostowaną postanowieniem z dnia 03.12.2019 r., znak: AB-I.7820.9.3.2018.KS. Obwieszczenie w załączniku.
Pliki do pobrania: