Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.5.5.2020.IA z dnia 30 narca 2021r.

informujące o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Wojewodę Podlaskiego decyzji Nr 4/2021 z dnia 29.03.2021 r., znak: AB-I.7820.5.5.2020.IA, zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 2/2020 z dnia 19.02.2020 r. znak: AB-1.7820.11.1.2019.1A, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) - węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 63.
Pliki do pobrania: