Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Łomża, 15 czerwca 2021 r.

WGP.6733.8.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2021 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 dn 63, dn 40
o długości ok. 200mb, planowanego do realizacji na terenie obejmującym 181/9, 180/8 oraz części
dz. nr 181/1, 180/9, 127,  obręb Stara Łomża nad Rzeką, gmina Łomża.

Ponadto nadmieniam, że od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zmieniły się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Łomża.

Wobec powyższego osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem prowadzącym postępowanie
w Urzędzie Gminy Łomża, tel. 86/4737322.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Stara Łomża Nad Rzeką, gm. Łomża,

 

 

Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 17 cze 2021 15:02
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2021 13:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lip 2021 14:04
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 65 razy