Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW (PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH) NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łomża w 2022 roku.

        W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łomża w 2022 roku w wyznaczonym terminie t.j. w dniach od 25.01.2022 r. do 08.02.2022 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do prac w Komisji Konkursowej. 

     

      Wójt

mgr Piotr Kłys