Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Lista podmiotów, którym przyznano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża

na dofinansowanie zadań publicznych, których oferty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.
Pliki do pobrania: