Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW (PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH) NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.

W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku, w wyznaczonym terminie t.j. w dniach od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do prac w Komisji Konkursowej. 

 

      Wójt

mgr Piotr Kłys