Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Lista podmiotów, którym przyznano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża

na dofinansowanie zadań publicznych, których oferty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Pliki do pobrania: