Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Łomża, 17 sierpnia 2022 r.

WGP.6733.25.2022.GP

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.25.2022.GP o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową siei wodociągowej, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 157/40, 157/41, 157/42, 157/43, 157/48 oraz części dz. nr 155/2, 157/4, 157/39, 157/49, 157/51, obręb Podgórze, gmina Łomża.

Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Podgórze, gm. Łomża.

 

        Wójt

 mgr Piotr Kłys

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 sie 2022 08:53
Data opublikowania: piątek, 19 sie 2022 09:04
Opublikował(a): Marcelin Przesław
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 133 razy