Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Łomża

o spisie inwentaryzacyjnym

WÓJT GMINY ŁOMŻA

INFORMUJE

 

Mając na względzie zapisy art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych informuję, że spis inwentaryzacyjny mienia został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża w dniu 20 września 2022 r. na okres 30 dni.

                                                           Z up. Wójta

 

mgr inż. Marcin Tabędzki

       Naczelnik Wydziału Gospodarki
   Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2022 09:00
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2022 13:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2022 10:12
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 73 razy