Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

o planowanych na dzień 23.09.2022 r. godzina 16:30 w Świetlicy Wiejskiej w Giełczynie konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentacji na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Giełczyn o dł. odc. ok. 3050m".