Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Łomża.

1. Rejestr dodatków mieszkaniowych.
2. Ewidencja działalności gospodarczej.
3. Ewidencja ludności i dowodów osobistych.
4. Ewidencja podatników, podatków i opłat lokalnych.
5. Rejestr spraw psów uznanych za agresywne.
6. Rejestr skarg i wnioskow.
7. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sposób, zakres i tryb udostepniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym reguluje Rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 wrzesnia 2005 r. (treść Rozporządzenia do pobrania w pliku poniżej).


W załączeniu jest także dostępny wzór wniosku o udostepnienie danych zawartych w rejestrze.

Warunki zabezpieczen technicznych i organizacyjnych niezbednych do uzuskania dostepu do danych zgromadzonych w rejestrze odpowiadaja środkom bezpieczeństwa zawartym w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).


Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 10 cze 2006 10:24
Data opublikowania: sobota, 10 cze 2006 10:40
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3201 razy