Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie w sprawie wygaszenia w części decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Narew nowych obiektów budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka- Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Zachód” (z węzłem) do węzła „Kolno” (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64, wszczęte na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pełnomocnika, nie może być załatwione w terminie. Szczegóły w załączniku
Pliki do pobrania: