Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łomżyńskiego w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 109/2 obręb Wygoda
Pliki do pobrania: