Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Łomża, 10 czerwca 2024 r.

WGP.6733.2.2024

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Łomża wydał postanowienie nr WGP.6733.2.2024 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją o nazwie: „budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji (hala sportowa) oraz zapleczem szatniowo-socjalnym i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Pniewo”.

Zażalenie od postanowienia można wnieść w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Pniewo, gm. Łomża.

 

Z up. Wójta

 

mgr Klaudia Chutkowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki
 Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2024 14:00
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2024 14:19
Data przejścia do archiwum: środa, 26 cze 2024 10:47
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Klaudia Chutkowska
Artykuł był czytany: 62 razy