Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

wtorek, 15 cze 2021 14:14

Sprawozdanie z Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

czwartek, 25 mar 2021 08:53

Program Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

poniedziałek, 1 lut 2021 13:35
UCHWAŁA NR XIX/159/20 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy

wtorek, 10 lis 2020 09:13
Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje Programu współpracy gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok

poniedziałek, 12 paź 2020 11:49
ZARZĄDZENIE NR 141/20 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Program Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

poniedziałek, 30 gru 2019 14:25
UCHWAŁA NR X/89/19 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2020 ROK

wtorek, 29 paź 2019 09:23

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2020 ROK.

czwartek, 10 paź 2019 11:04
ZARZĄDZENIE NR 65/19 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.